معرفی

سیستم جامع باشگاه مشتریان کدپیام

service-info-icon-6

باشگاه مشتریان

با استفاده از این سیستم، بر اساس امتیازهای تعریف شده برای هر گروه از محصولات یا خدمات به پیامک های دریافت شده از مشتریان امتیاز تعلق می گیرد. این امتیازها با توجه به پیامک های ارسال شده برای هر مشتری افزایش پیدا می کند،  این سیستم میزان پرداخت ها و بالانس حساب ها و بایگانی اطلاعات مشتریان را نیز کنترل می کند.

icon-1

تضمین اصالت کالا

بر اساس کد ارسالی درج شده بر روی محصول،  مشخصات محصول را بصورت پاسخ ارسال می کند برای جلوگیری از استفاده مجدد از کد ها هر کد فقط یک بار قابل استفاده می باشد و پس از آن سیستم به عنوان کالا یا خدمات استفاده شده کد را معرفی می کند. با استفاده از این سیستم امکان جعل یا فروش محصولات تقلبی گرفته خواهد شد

icon-3

قرعه کشی با درنظر گرفتن امتیاز

با استفاده از این سیستم بر اساس بازه های زمانی تعریف شده یا بر اساس وضعیت پین کد ها قرعه کشی انجام می شود. با این ساختار مدیر سیستم می تواند قرعه کشی را بر اساس بازه های زمانی برای همه کدها یا فقط کدهای قرعه کشی نشده انجام دهد مثلاً  قرعه کشی بر روی تمام پین کدهای سال 1397 به تعداد 10 نفر و یا قرعه کشی بر روی کدهای قرعه کشی نشده سه ماه دوم سال 1396 و …

service-info-icon-1

گزارش های لحظه ای

گزارشات سیستم می توانند در بازه های زمانی مختلف و بر اساس تعداد کدهای ارسال شده، میزان فروش محصولات، میزان پرداخت ها، طبقه بندی مشتریان و ... تعریف شود برخی از گزارشات سیستم به عنوان مثال: گزارش تعداد محصولات خریداری شده در ماه آبان 95 یا تعداد 10 مشتری اول از لحاظ امتیازات، می باشند.

service-info-icon-2

سیستم امتیاز دهی

با استفاده از این سیستم برای هر محصول زمان ارسال پیامک کد ثبت می شود و مدیر یا اپراتور سیستم می تواند با درج کد تاریخ شروع گارانتی را بررسی کند، توسط این سیستم تاریخ شروع گارانتی به صورت دقیق مشخص می شود و نیاز به استفاده از بازه های زمانی طولانی تر برای گارانتی روی کارت های گارانتی برطرف می گردد.