تضمین قیمت

سیستم جامع کد پیام

برنزی

4,900,000 /تومان / یکساله

 • سرور اشتراکی
 • حداکثر یکصد هزار کد
 • یک کاربر
 • پشتیبانی 5*8

نقره ای

7,500,000 /تومان / یکساله

 • سرور اشتراکی
 • حداکثر سیصد هزار کد
 • دو کاربر
 • پشتیبانی 5*8

طلایی

16,500,000 /تومان / یکساله

 • سرور اختصاصی
 • حداکثر یک میلیون کد
 • چهار کاربر
 • پشتیبانی 7*24

سفارشی

000 /سالیانه

 • سرور اختصاصی
 • بیش از یک میلیون کد
 • کاربر نامحدود
 • پشتیبانی 7*24

Basic Plan

$29.99 /Month

 • Increase traffic 130%
 • Backlink analysis
 • Organic traffic 215%
 • 10 Free Optimization
 • 24/7 support

Advanced Plan

$29.99 /Month

 • 25 Analytics Compaign
 • 1,300 Keywords
 • 25 social media reviews
 • 1 Free Optimization
 • 24/7 support

Business Plan

$29.99 /Month

 • Increase traffic 130%
 • Backlink analysis
 • Organic traffic 215%
 • 10 Free Optimization
 • 24/7 support

Enterprise

$29.99 /Month

 • Increase traffic 130%
 • Backlink analysis
 • Organic traffic 215%
 • 10 Free Optimization
 • 24/7 support

فروش
6 236 236 0912